Přestat nemusí být vždy jednoduché

O škodlivosti alkoholu ve větších dávkách již byly popsány stohy papíru, málokdo si však dopad tohoto problému dokáže představit lépe než sami nemocní, případně jejich rodinní příslušníci a blízcí. Ti se většinou první ptají, jak přestat pít alkohol, a snaží se nemocného přimět k řešení jeho problému. Pomoc však nemusí být vždy jednoduchá, nemocní si častou své výstřelky v chování omlouvají, racionalizují, bez návštěvy odborníka se to většinou neobejde.

Pobyt v léčebně není nutný

V první fázi léčby bývá vhodné změnit prostředí, vymanit se ze stereotypu, jehož součástí se stalo i pití, změnit na čas svůj životní rytmus. Nemusí jít vždy o pobyt v detoxikačním středisku. Nestátní psychologické zařízení se specializuje na organizaci pobytových odvykacích programů pro klienty z celé republiky, které se však neodehrávají ve studeném a sterilním nemocničním prostředí, nýbrž ve špičkově vybaveném wellness rezortu, kde si na své přijde tělesná i duševní stránka jednotlivce. Kromě terapeutické pomoci skupinovou i individuální formou mají klienti dostatek času přemýšlet o své situaci, aby ji byly schopni po návratu do běžného prostředí změnit.

Posted in: Nezařazené