Západní civilizace v úpadku a lži

Západní společnost je dnes plná ekonomů, politologů, sociologů, marketingových a PR specialistů, byznys masterů a dalších tzv. vědců, kteří však nedokáží vyprodukovat jediný exaktní výsledek své práce. Na rozdíl od obyčejného stavebního inženýra, nebo strojaře, který dokáže přesně spočítat, jak se bude stavba chovat, či jaké bude mít stroj výkonové parametry.

Věřte zkušenostem starých mistrů

Chcete-li proto něco vědět o výhledech do budoucna, běžte k lidem, kteří na základě exaktních pozorování a tisíciletých zkušeností svých předchůdců dokáží prognózovat alespoň do značné míry budoucnost. Jsou to astrologové, zejména východní a jejich tradiční čínský horoskop. Pohyb planet na obloze totiž nedokáže ovlivnit ani Rothschild, ani další vlivní boháči, stojící v pozadí za děním v celém světě. Planety neuplatíte, ani nezmanipulujete. Naštěstí.

Posted in: Nezařazené